تیم ملی بسکتبال سه نفره دختران دومین اردوی آماده سازی خود را در تالار بسکتبال آزادی برگزار خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، اردوی تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان برای حضور در مسابقات هند و کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو مورخ 98/12/12 لغایت مورخ 98/12/16  در تالار بسکتبال آزادی برگزار خواهد شد.

اسامي دعوت شدگان :
سعیده علی گروه بهمن
شادی عبدالوند شهر گرگان
کیمیا یزدیان تهرانی گروه بهمن
یاسمن محمدی شهر گرگان
دلارام وکیلی گروه بهمن
شیدا شجاعی شهر گرگان
نگین رسولی گروه بهمن
فاطمه آقازادگان شورا و شهرداری قزوین
معصومه اسماعیل زاده نامی نو اصفهان

اسامي کادر فنی :
1-راضیه شمس سرپرست
2-نیکا بیک لیک لی سرمربی
3-فرشته قلعه نوئی بدنساز