اردوی تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان از 12 اسفند در تالار آزادی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در خبر اردوی تیم ملی بسکتبال سه نفره تاریخ اردو به اشتباه درج شده بود که به این وسیله اصلاح می شود.

بر این اساس اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان از تاریخ 12 تا 16 اسفند در تالار بسکتبال آزادی برگزار می شود.