برنامه مرحله دوم لیگ دسته دو بسکتبال مردان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات و داوران برنامه مرحله دوم لیگ دسته دو بسکتبال مردان را اعلام کرد.

 

 

 

برنامه مرحله دوم مسابقات لیگ دسته دو باشگاههای کشور – سال 1398

گروه الف

 

تیم ها : رعد پدافند مشهد-راک شیمی تهران-خانه بسکتبال بهار-نفت و گاز گچساران

 

میزبان : رعد پدافند مشهد         ورود : بعدازظهر سه شنبه 6/12/1398-خروج : بعدازظهر جمعه 9/12/1398

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه

7/12/1398

16:00 خانه بسکتبال بهار راک شیمی تهران
18:00 رعد پدافند مشهد نفت و گاز گچساران
پنجشنبه

8/12/1398

16:00 نفت و گاز گچساران راک شیمی تهران
18:00 رعد پدافند مشهد خانه بسکتبال بهار
جمعه

9/12/1398

10:00 خانه بسکتبال بهار نفت و گاز گچساران
11:30 راک شیمی تهران رعد پدافند مشهد

 

 

هماهنگ کننده : آقای ولی پور 09151084743

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

 

 

 

برنامه مرحله دوم مسابقات لیگ دسته دو باشگاههای کشور – سال 1398

گروه ب

 

تیم ها : دنیای فلز درفک رشت-ملوان بندرانزلی-خانه بسکتبال نامی نو-آینده سازان ایلام

 

میزبان : خانه بسکتبال نامی نو          ورود : بعدازظهر سه شنبه 6/12/1398-خروج : بعدازظهر جمعه 9/12/1398

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه

7/12/1398

16:00 آینده سازان ایلام دنیای فلز درفک رشت
18:00 خانه بسکتبال نامی نو ملوان بندرانزلی
پنجشنبه

8/12/1398

16:00 ملوان بندرانزلی آینده سازان ایلام
18:00 دنیای فلز درفک رشت خانه بسکتبال نامی نو
جمعه

9/12/1398

10:00 ملوان بندرانزلی دنیای فلز درفک رشت
11:30 خانه بسکتبال نامی نو آینده سازان ایلام

 

هماهنگ کننده : آقای قنبری 09138095186

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

 

برنامه مرحله دوم مسابقات لیگ دسته دو باشگاههای کشور – سال 1398

گروه ج

 

تیم ها : خانه بسکتبال کاشان-گاز خوزستان-رادین خراسان-مهاباد

 

میزبان : مهاباد            ورود : بعدازظهر سه شنبه 6/12/1398-خروج : بعدازظهر جمعه 9/12/1398

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه

7/12/1398

16:00 رادین خراسان گاز خوزستان
18:00 مهاباد خانه بسکتبال کاشان
پنجشنبه

8/12/1398

16:00 خانه بسکتبال کاشان رادین خراسان
18:00 گاز خوزستان مهاباد
جمعه

9/12/1398

10:00 خانه بسکتبال کاشان گاز خوزستان
11:30 مهاباد رادین خراسان

 

هماهنگ کننده : آقای شریف عبدی 09141422431

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

 

برنامه مرحله دوم مسابقات لیگ دسته دو باشگاههای کشور – سال 1398

گروه د

 

تیم ها : بهمن بهبهان-خانه بسکتبال قم-شهداء بابل-تاکستان

 

میزبان : تاکستان           ورود : بعدازظهر سه شنبه 6/12/1398-خروج : بعدازظهر جمعه 9/12/1398

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه

7/12/1398

16:00 شهداء بابل خانه بسکتبال قم
18:00 تاکستان بهمن بهبهان
پنجشنبه

8/12/1398

16:00 بهمن بهبهان شهداء بابل
18:00 خانه بسکتبال قم تاکستان
جمعه

9/12/1398

10:00 بهمن بهبهان خانه بسکتبال قم
11:30 تاکستان شهداء بابل

 

هماهنگ کننده : آقای رحمانی 09128808990

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال