اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه یک فدراسیون بسکتبال اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال اسامی قبول شدگان آزمون عملی و تئوری مربیگری درجه یک فدراسیون بسکتبال را اعلام کرد.

*قبول شدگان دوره تئوری:

 

*قبول شدگان دوره عملی: