برنامه مرحله اول لیگ زیر 18 و زیر 16 در دو گروه شمال و جنوب را اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه مرحله اول لیگ زیر 18 و زیر 16 در دو گروه شمال و جنوب را اعلام کرد.

بر روی فایل های زیر کلیک کنید:

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسکتبال لیگ ” زیر 16 سال ” باشگاههای کشور سال 1398

گروه یک شمال

 

تیم ها : مهرام تهران کاله هیئت قم آتی،پی،جی،ما ( البرز )

میزبان : هیئت قم                                ورود :سه شنبه 6/12/98                                 خروج : جمعه 9/12/98

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه

7/12/98

16:00 آتی،پی،جی،ما ( البرز ) مهرام تهران
18:00 هیئت قم کاله
پنج شنبه

8/12/98

16:00 کاله آتی،پی،جی،ما ( البرز )
18:00 مهرام تهران هیئت قم
جمعه

9/12/98

16:00 کاله مهرام تهران
18:00 هیئت قم آتی،پی،جی،ما ( البرز )

 

هماهنگ کننده : آقای سخایی                                                         09126516685

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسکتبال لیگ ” زیر 16 سال ” باشگاههای کشور سال 1398

گروه دو شمال

 

تیم ها : مهرام شهر قدس شاهین البرز خانه بسکتبال رشت هما البرز شهرداری گرگان

میزبان : مهرام شهر قدس                  ورود : شنبه 10/12/98                   خروج : پنجشنبه 15/12/98

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
یکشنبه

11/12/98

16:00 هما البرز شاهین البرز
18:00 مهرام شهر قدس شهرداری گرگان
دوشنبه

12/12/98

16:00 خانه بسکتبال رشت هما البرز
18:00 شاهین البرز مهرام شهر قدس
سه شنبه

13/12/98

16:00 شهرداری گرگان شاهین البرز
18:00 مهرام شهر قدس خانه بسکتبال رشت
چهارشنبه

14/12/98

16:00 خانه بسکتبال رشت شهرداری گرگان
18:00 هما البرز مهرام شهر قدس
پنجشنبه

15/12/98

16:00 شاهین البرز خانه بسکتبال رشت
11:30 شهرداری گرگان هما البرز

 

هماهنگ کننده : آقای حسن پور                                                     09125619983

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

 

 

 

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسکتبال لیگ ” زیر 16 سال ” باشگاههای کشور سال 1398

گروه سه شمال

 

تیم ها : فرش مشهد مهرام نوین قدس درفک گیلان خانه بسکتبال نیشابور آینده سازان سنندج

میزبان : اینده سازان سنندج            ورود : شنبه 10/12/98                    خروج : پنجشنبه 15/12/98

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
یکشنبه

11/12/98

16:00 خانه بسکتبال نیشابور فرش مشهد
18:00 درفک گیلان مهرام نوین قدس
دوشنبه

12/12/98

16:00 مهرام نوین قدس فرش مشهد
18:00 آینده سازان سنندج درفک گیلان
سه شنبه

13/12/98

16:00 مهرام نوین قدس خانه بسکتبال نیشابور
18:00 فرش مشهد آینده سازان سنندج
چهارشنبه

14/12/98

16:00 درفک گیلان فرش مشهد
18:00 خانه بسکتبال نیشابور آینده سازان سنندج
پنجشنبه

15/12/98

10:00 درفک گیلان خانه بسکتبال نیشابور
11:30 آینده سازان سنندج مهرام نوین قدس

 

هماهنگ کننده : آقای غفاری                                          09182464640

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

 

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسکتبال لیگ ” زیر 16 سال ” باشگاههای کشور سال 1398

گروه یک جنوب

 

تیم ها : بهنور اسپادانا اصفهان- آینده سازان ایلام کامیاران هیئت درود رعد دزفول

میزبان : آینده سازان ایلام               ورود :شنبه 10/12/98                     خروج : پنجشنبه 15/12/98

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
یکشنبه

11/12/98

16:00 هیئت درود بهنور اسپادانا اصفهان
18:00 کامیاران آینده سازان ایلام
دوشنبه

12/12/98

16:00 رعد دزفول کامیاران
18:00 آینده سازان ایلام بهنور اسپادانا اصفهان
سه شنبه

13/12/98

16:00 بهنور اسپادانا اصفهان رعد دزفول
18:00 هیئت درود آینده سازان ایلام
چهارشنبه

14/12/98

16:00 بهنور اسپادانا اصفهان کامیاران
18:00 رعد دزفول هیئت درود
پنجشنبه

15/12/98

10:00 هیئت درود کامیاران
11:30 آینده سازان ایلام رعد دزفول

 

هماهنگ کننده : آقای مسعودی                                      09181413543

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

 

 

 

 

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسکتبال لیگ ” زیر 16 سال ” باشگاههای کشور سال 1398

گروه دو جنوب

 

تیم ها : ذوب اهن اصفهان پارس شمال دیلم خانه بسکتبال کاشان شهرداری بندر عباس – یزد

میزبان : پارس شمال دیلم                 ورود : شنبه 10/12/98                   خروج : پنجشنبه 15/12/98

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
یکشنبه

11/12/98

16:00 شهرداری بندر عباس ذوب اهن اصفهان
18:00 خانه بسکتبال کاشان پارس شمال دیلم
دوشنبه

12/12/98

16:00 یزد خانه بسکتبال کاشان
18:00 ذوب اهن اصفهان پارس شمال دیلم
سه شنبه

13/12/98

16:00 یزد ذوب اهن اصفهان
18:00 پارس شمال دیلم شهرداری بندر عباس
چهارشنبه

14/12/98

16:00 ذوب اهن اصفهان خانه بسکتبال کاشان
18:00 شهرداری بندر عباس یزد
پنجشنبه

15/12/98

10:00 خانه بسکتبال کاشان شهرداری بندر عباس
11:30 یزد پارس شمال دیلم

 

هماهنگ کننده : آقای سلیمی                                                          09368488522

 

 

 

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسکتبال لیگ ” زیر 16 سال ” باشگاههای کشور سال 1398

گروه چهار جنوب

 

تیم ها : گلنور اصفهان ایزی پایپ( آبی پوشان ) کاشان پژوهان ماهشهر هیئت شیراز

میزبان : ایزی پایپ( آبی پوشان ) کاشان     ورود : یکشنبه 11/12/98                خروج : چهارشنبه 14/12/98

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
دوشنبه

12/12/98

16:00 هیئت شیراز گلنور اصفهان
18:00 پژوهان ماهشهر ایزی پایپ( آبی پوشان ) کاشان
سه شنبه

13/12/98

16:00 گلنور اصفهان پژوهان ماهشهر
18:00 ایزی پایپ( آبی پوشان ) کاشان هیئت شیراز
چهارشنبه

14/12/98

10:00 هیئت شیراز پژوهان ماهشهر
11:30 ایزی پایپ( آبی پوشان ) کاشان گلنور اصفهان

 

هماهنگ کننده : آقای محسنی                        09137101258

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسکتبال لیگ ” زیر 18 سال ” باشگاههای کشور سال 1398

گروه یک شمال

 

تیم ها : مهرام نوین قدس گالوانیزه شمس زنجان – نبوغ اراک – خانه بسکتبال فامنین

میزبان : نبوغ اراک                            ورود : شنبه 10/12/98                    خروج : سه شنبه 13/12/98

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
یکشنبه

11/12/98

16:00 خانه بسکتبال فامنین مهرام نوین قدس
18:00 نبوغ اراک گالوانیزه شمس زنجان
دو شنبه

12/12/98

16:00 گالوانیزه شمس زنجان خانه بسکتبال فامنین
18:00 مهرام نوین قدس نبوغ اراک
سه شنبه

13/12/98

16:00 گالوانیزه شمس زنجان مهرام نوین قدس
18:00 خانه بسکتبال فامنین نبوغ اراک

 

هماهنگ کننده : آقای شاطری                                                        09183676905

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسکتبال لیگ ” زیر 18 سال ” باشگاههای کشور سال 1398

گروه دو شمال

 

تیم ها : کاله فرش مشهد فراز تهران عباس آباد مازندران

میزبان : فرش مشهد                           ورود : سه شنبه 6/12/98                                خروج : جمعه 9/12/98

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه

7/12/98

16:00 عباس آباد مازندران کاله
18:00 فراز تهران فرش مشهد
پنج شنبه

8/12/98

16:00 کاله فراز تهران
18:00 فرش مشهد عباس آباد مازندران
جمعه

9/12/98

10:00 عباس آباد مازندران فراز تهران
11:30 کاله فرش مشهد

 

هماهنگ کننده : آقای محمد قیاسی                                              09155045072

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسکتبال لیگ ” زیر 18 سال ” باشگاههای کشور سال 1398

گروه سه شمال

 

تیم ها : رادین خراسان مهرام تهران خانه بسکتبال رشت خانه بسکتبال کردستان

میزبان : رادین خراسان                     ورود : شنبه 10/12/98                    خروج : سه شنبه 13/12/98

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
یکشنبه

11/12/98

16:00 خانه بسکتبال رشت مهرام تهران
18:00 رادین خراسان خانه بسکتبال کردستان
دوشنبه

12/12/98

16:00 خانه بسکتبال کردستان مهرام تهران
18:00 رادین خراسان خانه بسکتبال رشت
سه شنبه

13/12/98

16:00 خانه بسکتبال رشت خانه بسکتبال کردستان
18:00 مهرام تهران رادین خراسان

 

هماهنگ کننده : سید جواد جعفری                                 09154822870

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسکتبال لیگ ” زیر 18 سال ” باشگاههای کشور سال 1398

گروه یک جنوب

 

تیم ها : پاس بندر لنگه نفت امیدیه جوانان بویر احمد اسپاد اسلم اسپرت زرند

میزبان : جوانان بویر احمد               ورود :سه شنبه 6/12/98                                 خروج : جمعه 9/12/98

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه

7/12/98

16:00 پاس بندر لنگه اسپاد اسلم اسپرت زرند
18:00 جوانان بویر احمد نفت امیدیه
پنج شنبه

8/12/98

16:00 نفت امیدیه اسپاد اسلم اسپرت زرند
18:00 جوانان بویر احمد پاس بندر لنگه
جمعه

9/12/98

10:00 پاس بندر لنگه نفت امیدیه
11:30 اسپاد اسلم اسپرت زرند جوانان بویر احمد

 

هماهنگ کننده : آقای گودرزی                                                      09217434126÷

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسکتبال لیگ ” زیر 18 سال ” باشگاههای کشور سال 1398

گروه دو جنوب

 

تیم ها : مقاومت میناب زاگرس فرخ شهر تپنا بوشهر فجر (پسته شو) رفسنجان

میزبان : فجر( پسته شو ) رفسنجان                  ورود : سه شنبه 6/12/98                خروج : جمعه 9/12/98

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه

7/12/98

16:00 تپنا بوشهر زاگرس فرخ شهر
18:00 فجر (پسته شو) رفسنجان مقاومت میناب
پنج شنبه

8/12/98

16:00 مقاومت میناب تپنا بوشهر
18:00 زاگرس فرخ شهر فجر (پسته شو) رفسنجان
جمعه

9/12/98

10:00 مقاومت میناب زاگرس فرخ شهر
11:30 فجر (پسته شو) رفسنجان تپنا بوشهر

 

هماهنگ کننده : آقای کیان حسنی                                                                09133907034

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

 

 

 

 برنامه مرحله اول مسابقات بسکتبال لیگ ” زیر 18 سال ” باشگاههای کشور سال 1398

گروه سه جنوب

 

تیم ها : کازرون اکسین ماهان رامهرمز مدرسه بسکتبال حدادی آینده سازان اهواز پالایش نفت آبادان

میزبان : اکسین ماهان رامهرمز        ورود : سه شنبه 6/12/98                                خروج : یکشنبه 11/12/98

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهار شنبه

7/12/98

16:00 آینده سازان اهواز کازرون
18:00 اکسین ماهان رامهرمز مدرسه بسکتبال حدادی
پنجشنبه

8/12/98

16:00 مدرسه بسکتبال حدادی کازرون
18:00 پالایش نفت آبادان اکسین ماهان رامهرمز
جمعه

9/12/98

16:00 آینده سازان اهواز مدرسه بسکتبال حدادی
18:00 کازرون پالایش نفت آبادان
شنبه

10/12/98

16:00 پالایش نفت آبادان آینده سازان اهواز
18:00 کازرون اکسین ماهان رامهرمز
یکشنبه

11/12/98

10:00 مدرسه بسکتبال حدادی پالایش نفت آبادان
11:30 اکسین ماهان رامهرمز آینده سازان اهواز

 

هماهنگ کننده : آقای شریفات                                                                        09163906401

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال