برنامه مرحله اول لیگ زیر 18 و زیر 16 در دو گروه شمال و جنوب را اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه مرحله اول لیگ زیر 18 و زیر 16 در دو گروه شمال و جنوب را اعلام کرد.

بر روی فایل های زیر کلیک کنید:

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسكتبال ليگ ” زير 16 سال ” باشگاههاي كشور سال 1398

گروه يك شمال

 

تيم ها : مهرام تهران كاله هيئت قم آتی،پي،جي،ما ( البرز )

ميزبان : هيئت قم                                ورود :سه شنبه 6/12/98                                 خروج : جمعه 9/12/98

 

روز و تاريخ ساعت مسابقه تيم “روشن” تيم “تيره”
چهارشنبه

7/12/98

16:00 آتی،پي،جي،ما ( البرز ) مهرام تهران
18:00 هيئت قم كاله
پنج شنبه

8/12/98

16:00 كاله آتی،پي،جي،ما ( البرز )
18:00 مهرام تهران هيئت قم
جمعه

9/12/98

16:00 كاله مهرام تهران
18:00 هيئت قم آتی،پي،جي،ما ( البرز )

 

هماهنگ كننده : آقاي سخايي                                                         09126516685

 

كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسكتبال ليگ ” زير 16 سال ” باشگاههاي كشور سال 1398

گروه دو شمال

 

تيم ها : مهرام شهر قدس شاهين البرز خانه بسكتبال رشت هما البرز شهرداري گرگان

ميزبان : مهرام شهر قدس                  ورود : شنبه 10/12/98                   خروج : پنجشنبه 15/12/98

 

روز و تاريخ ساعت مسابقه تيم “روشن” تيم “تيره”
یکشنبه

11/12/98

16:00 هما البرز شاهين البرز
18:00 مهرام شهر قدس شهرداري گرگان
دوشنبه

12/12/98

16:00 خانه بسكتبال رشت هما البرز
18:00 شاهين البرز مهرام شهر قدس
سه شنبه

13/12/98

16:00 شهرداري گرگان شاهين البرز
18:00 مهرام شهر قدس خانه بسكتبال رشت
چهارشنبه

14/12/98

16:00 خانه بسكتبال رشت شهرداري گرگان
18:00 هما البرز مهرام شهر قدس
پنجشنبه

15/12/98

16:00 شاهين البرز خانه بسكتبال رشت
11:30 شهرداري گرگان هما البرز

 

هماهنگ كننده : آقاي حسن پور                                                     09125619983

كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال

 

 

 

 

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسكتبال ليگ ” زير 16 سال ” باشگاههاي كشور سال 1398

گروه سه شمال

 

تيم ها : فرش مشهد مهرام نوين قدس درفك گيلان خانه بسكتبال نيشابور آينده سازان سنندج

ميزبان : اينده سازان سنندج            ورود : شنبه 10/12/98                    خروج : پنجشنبه 15/12/98

 

روز و تاريخ ساعت مسابقه تيم “روشن” تيم “تيره”
يكشنبه

11/12/98

16:00 خانه بسكتبال نيشابور فرش مشهد
18:00 درفك گيلان مهرام نوين قدس
دوشنبه

12/12/98

16:00 مهرام نوين قدس فرش مشهد
18:00 آينده سازان سنندج درفك گيلان
سه شنبه

13/12/98

16:00 مهرام نوين قدس خانه بسكتبال نيشابور
18:00 فرش مشهد آينده سازان سنندج
چهارشنبه

14/12/98

16:00 درفك گيلان فرش مشهد
18:00 خانه بسكتبال نيشابور آينده سازان سنندج
پنجشنبه

15/12/98

10:00 درفك گيلان خانه بسكتبال نيشابور
11:30 آينده سازان سنندج مهرام نوين قدس

 

هماهنگ كننده : آقاي غفاري                                          09182464640

كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال

 

 

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسكتبال ليگ ” زير 16 سال ” باشگاههاي كشور سال 1398

گروه يك جنوب

 

تيم ها : بهنور اسپادانا اصفهان- آينده سازان ايلام كامياران هيئت درود رعد دزفول

ميزبان : آينده سازان ايلام               ورود :شنبه 10/12/98                     خروج : پنجشنبه 15/12/98

 

روز و تاريخ ساعت مسابقه تيم “روشن” تيم “تيره”
يكشنبه

11/12/98

16:00 هيئت درود بهنور اسپادانا اصفهان
18:00 كامياران آينده سازان ايلام
دوشنبه

12/12/98

16:00 رعد دزفول كامياران
18:00 آينده سازان ايلام بهنور اسپادانا اصفهان
سه شنبه

13/12/98

16:00 بهنور اسپادانا اصفهان رعد دزفول
18:00 هيئت درود آينده سازان ايلام
چهارشنبه

14/12/98

16:00 بهنور اسپادانا اصفهان كامياران
18:00 رعد دزفول هيئت درود
پنجشنبه

15/12/98

10:00 هيئت درود كامياران
11:30 آينده سازان ايلام رعد دزفول

 

هماهنگ كننده : آقاي مسعودي                                      09181413543

كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال

 

 

 

 

 

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسكتبال ليگ ” زير 16 سال ” باشگاههاي كشور سال 1398

گروه دو جنوب

 

تيم ها : ذوب اهن اصفهان پارس شمال ديلم خانه بسكتبال كاشان شهرداري بندر عباس – يزد

ميزبان : پارس شمال ديلم                 ورود : شنبه 10/12/98                   خروج : پنجشنبه 15/12/98

 

روز و تاريخ ساعت مسابقه تيم “روشن” تيم “تيره”
يكشنبه

11/12/98

16:00 شهرداري بندر عباس ذوب اهن اصفهان
18:00 خانه بسكتبال كاشان پارس شمال ديلم
دوشنبه

12/12/98

16:00 يزد خانه بسكتبال كاشان
18:00 ذوب اهن اصفهان پارس شمال ديلم
سه شنبه

13/12/98

16:00 يزد ذوب اهن اصفهان
18:00 پارس شمال ديلم شهرداري بندر عباس
چهارشنبه

14/12/98

16:00 ذوب اهن اصفهان خانه بسكتبال كاشان
18:00 شهرداري بندر عباس يزد
پنجشنبه

15/12/98

10:00 خانه بسكتبال كاشان شهرداري بندر عباس
11:30 يزد پارس شمال ديلم

 

هماهنگ كننده : آقاي سليمي                                                          09368488522

 

 

 

 

كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسكتبال ليگ ” زير 16 سال ” باشگاههاي كشور سال 1398

گروه چهار جنوب

 

تيم ها : گلنور اصفهان ایزی پایپ( آبي پوشان ) كاشان پژوهان ماهشهر هيئت شيراز

ميزبان : ایزی پایپ( آبي پوشان ) كاشان     ورود : يكشنبه 11/12/98                خروج : چهارشنبه 14/12/98

 

روز و تاريخ ساعت مسابقه تيم “روشن” تيم “تيره”
دوشنبه

12/12/98

16:00 هيئت شيراز گلنور اصفهان
18:00 پژوهان ماهشهر ایزی پایپ( آبي پوشان ) كاشان
سه شنبه

13/12/98

16:00 گلنور اصفهان پژوهان ماهشهر
18:00 ایزی پایپ( آبي پوشان ) كاشان هيئت شيراز
چهارشنبه

14/12/98

10:00 هيئت شيراز پژوهان ماهشهر
11:30 ایزی پایپ( آبي پوشان ) كاشان گلنور اصفهان

 

هماهنگ كننده : آقاي محسني                        09137101258

كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال

 

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسكتبال ليگ ” زير 18 سال ” باشگاههاي كشور سال 1398

گروه يك شمال

 

تيم ها : مهرام نوين قدس گالوانيزه شمس زنجان – نبوغ اراك – خانه بسكتبال فامنين

ميزبان : نبوغ اراك                            ورود : شنبه 10/12/98                    خروج : سه شنبه 13/12/98

 

روز و تاريخ ساعت مسابقه تيم “روشن” تيم “تيره”
یکشنبه

11/12/98

16:00 خانه بسكتبال فامنين مهرام نوين قدس
18:00 نبوغ اراك گالوانيزه شمس زنجان
دو شنبه

12/12/98

16:00 گالوانيزه شمس زنجان خانه بسكتبال فامنين
18:00 مهرام نوين قدس نبوغ اراك
سه شنبه

13/12/98

16:00 گالوانيزه شمس زنجان مهرام نوين قدس
18:00 خانه بسكتبال فامنين نبوغ اراك

 

هماهنگ كننده : آقاي شاطري                                                        09183676905

كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسكتبال ليگ ” زير 18 سال ” باشگاههاي كشور سال 1398

گروه دو شمال

 

تيم ها : كاله فرش مشهد فراز تهران عباس آباد مازندران

ميزبان : فرش مشهد                           ورود : سه شنبه 6/12/98                                خروج : جمعه 9/12/98

 

روز و تاريخ ساعت مسابقه تيم “روشن” تيم “تيره”
چهارشنبه

7/12/98

16:00 عباس آباد مازندران كاله
18:00 فراز تهران فرش مشهد
پنج شنبه

8/12/98

16:00 كاله فراز تهران
18:00 فرش مشهد عباس آباد مازندران
جمعه

9/12/98

10:00 عباس آباد مازندران فراز تهران
11:30 كاله فرش مشهد

 

هماهنگ كننده : آقاي محمد قياسي                                              09155045072

كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسكتبال ليگ ” زير 18 سال ” باشگاههاي كشور سال 1398

گروه سه شمال

 

تيم ها : رادين خراسان مهرام تهران خانه بسكتبال رشت خانه بسكتبال كردستان

ميزبان : رادين خراسان                     ورود : شنبه 10/12/98                    خروج : سه شنبه 13/12/98

 

روز و تاريخ ساعت مسابقه تيم “روشن” تيم “تيره”
يكشنبه

11/12/98

16:00 خانه بسكتبال رشت مهرام تهران
18:00 رادين خراسان خانه بسكتبال كردستان
دوشنبه

12/12/98

16:00 خانه بسكتبال كردستان مهرام تهران
18:00 رادين خراسان خانه بسكتبال رشت
سه شنبه

13/12/98

16:00 خانه بسكتبال رشت خانه بسكتبال كردستان
18:00 مهرام تهران رادين خراسان

 

هماهنگ كننده : سيد جواد جعفري                                 09154822870

كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال

 

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسكتبال ليگ ” زير 18 سال ” باشگاههاي كشور سال 1398

گروه يك جنوب

 

تيم ها : پاس بندر لنگه نفت اميديه جوانان بوير احمد اسپاد اسلم اسپرت زرند

ميزبان : جوانان بوير احمد               ورود :سه شنبه 6/12/98                                 خروج : جمعه 9/12/98

 

روز و تاريخ ساعت مسابقه تيم “روشن” تيم “تيره”
چهارشنبه

7/12/98

16:00 پاس بندر لنگه اسپاد اسلم اسپرت زرند
18:00 جوانان بوير احمد نفت اميديه
پنج شنبه

8/12/98

16:00 نفت اميديه اسپاد اسلم اسپرت زرند
18:00 جوانان بوير احمد پاس بندر لنگه
جمعه

9/12/98

10:00 پاس بندر لنگه نفت اميديه
11:30 اسپاد اسلم اسپرت زرند جوانان بوير احمد

 

هماهنگ كننده : آقاي گودرزي                                                      09217434126÷

كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه مرحله اول مسابقات بسكتبال ليگ ” زير 18 سال ” باشگاههاي كشور سال 1398

گروه دو جنوب

 

تيم ها : مقاومت ميناب زاگرس فرخ شهر تپنا بوشهر فجر (پسته شو) رفسنجان

ميزبان : فجر( پسته شو ) رفسنجان                  ورود : سه شنبه 6/12/98                خروج : جمعه 9/12/98

 

روز و تاريخ ساعت مسابقه تيم “روشن” تيم “تيره”
چهارشنبه

7/12/98

16:00 تپنا بوشهر زاگرس فرخ شهر
18:00 فجر (پسته شو) رفسنجان مقاومت ميناب
پنج شنبه

8/12/98

16:00 مقاومت ميناب تپنا بوشهر
18:00 زاگرس فرخ شهر فجر (پسته شو) رفسنجان
جمعه

9/12/98

10:00 مقاومت ميناب زاگرس فرخ شهر
11:30 فجر (پسته شو) رفسنجان تپنا بوشهر

 

هماهنگ كننده : آقاي كيان حسني                                                                09133907034

كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال

 

 

 

 

 برنامه مرحله اول مسابقات بسكتبال ليگ ” زير 18 سال ” باشگاههاي كشور سال 1398

گروه سه جنوب

 

تيم ها : كازرون اکسین ماهان رامهرمز مدرسه بسكتبال حدادي آينده سازان اهواز پالايش نفت آبادان

ميزبان : اکسین ماهان رامهرمز        ورود : سه شنبه 6/12/98                                خروج : یکشنبه 11/12/98

 

روز و تاريخ ساعت مسابقه تيم “روشن” تيم “تيره”
چهار شنبه

7/12/98

16:00 آينده سازان اهواز كازرون
18:00 اکسین ماهان رامهرمز مدرسه بسكتبال حدادي
پنجشنبه

8/12/98

16:00 مدرسه بسكتبال حدادي كازرون
18:00 پالايش نفت آبادان اکسین ماهان رامهرمز
جمعه

9/12/98

16:00 آينده سازان اهواز مدرسه بسكتبال حدادي
18:00 كازرون پالايش نفت آبادان
شنبه

10/12/98

16:00 پالايش نفت آبادان آينده سازان اهواز
18:00 كازرون اکسین ماهان رامهرمز
یکشنبه

11/12/98

10:00 مدرسه بسكتبال حدادي پالايش نفت آبادان
11:30 اکسین ماهان رامهرمز آينده سازان اهواز

 

هماهنگ كننده : آقاي شريفات                                                                        09163906401

كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال