عباس آقاکوچکی سرمربی تیم ملی نوجوانان 2021 شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، با حکمی از سوی رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال عباس آقا کوچکی به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان 2021 معرفی شد.

آقا کوچکی از مربیان با سابقه و توانمند رشته بسکتبال است.