دکتر طباطبایی از دست اندر کاران صفحه رسمی اینستاگرام فدراسیون بسکتبال تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دکتر رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال در جلسه ای از دست اندرکاران صفحه رسمی فدراسیون بسکتبال در اینستاگرام تقدیر و تشکر کرد.

آرمین امانتی، مریم اقفشار، هاله یارمحمدی، نگین رزم، نازنین رضازاده، روناک دوستی، زهرا عباسی، بهزاد نیکخواه، اشکان مهریار و محمد ابوالقاسمی از خانواده رسانه های اجتماعی فدراسیون بسکتبال هستند.