کارت قبول شدگان کلاس مربیگری درجه یک فدراسیون بسکتبال صادر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، با اعلام کمیته آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال کارت مربیگری قبول شدگان کلاس مربیگری درجه یک فدراسیون بسکتبال ( 5 بهمن) صادر شد.

قبول شدگان با همراه داشتن کد رهگیری و پرداخت هزینه صدور کارت می توانند کارت مربیگری خود را از فدراسیون بسکتبال دریافت کنند.