حدادی در میان برترین های پنجره اول انتخابی کاپ آسیا 2021 قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، پس از پایان پنجره اول انتخابی کاپ آسیا 2021 نفرات برتر در بخش های بالاترین تاثیرگذاری، امتیاز، دفاع و پاس منجر به گل مشخص شدند.

 

حامد حدادی اسطوره بسکتبال کشورمان در بخش تاثیرگذارترین بازیکن با نمره 28.5 و پاس منجر به گل با نمره 7.0 در میان برترین ها قرار دارد.