دکتر طباطبایی با آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دکتر رامین طباطبایی ریاست فدراسیون بسکتبال با محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار دکتر طباطبایی بر همکاری دو جانبه برای توسعه و گسترش بسکتبال و جذب حامیان مالی برای پیشرفت بسکتبال تاکید کرد.
در پایان این نشست تندیس فدراسیون بسکتبال از سوی رامین طباطبایی به مهندس آذری جهرمی اهدا شد.