مهندس کریمی مديرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی صبح امروز از فدراسیون بسکتبال بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، صبح امروز مهندس کریمی مديرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از فدراسیون های مستقر در مجموعه آزادی بازدید کرد.

در جریان این بازدید مهندس کریمی در محل فدراسیون بسکتبال با دکتر رامین طباطبایی نیز دیدار و گفت و گو کرد. در ادامه مديرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به همراه هیات همراه و دکتر طباطبایی از زمین اهدایی به فدراسیون بسکتبال که روبروی محل فدراسیون بسکتبال قرار دارد بازدید کردند.