فیبا در نامه ای اقدامات خود در مبارزه با ویروس کرونا و تعیین تکلیف برگزاری المپیک 2020 را شرح داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، فدراسیون جهانی بسکتبال(فیبا) با ارسال  ایمیلی به فدراسیون های ملی درباره اقدامات این نهاد در برابر ویروس کویید 19 توضیحاتی ارائه داد.

در این نامه آمده است فیبا اقدامات خود را در 4 بخش لحاظ کرده است.

بخش اول تبعیت از تصمیمات مقامات دولتی کشورها، بخش دوم تعویق و یا لغو مسابقات رسمی فیبا، بخش سوم هم اندیشی برای تعیین تکلیف برگزاری المپیک 2020 و نهایتا رسیدگی به قراردادهای حرفه ای و دیوان داوری بسکتبال.

دراین نامه ضمیمه ای برای بخش سوم ارائه شده است که نشان دهنده تصمیمات هیات اجرایی کمیته بین المللی المپیک است.

هیات اجرایی کمیته بین المللی المپیک در این ضمیمه به نکات زیر اشاره کرده است:

« با توجه به شیوع ویروس کرونا، ایجاد شرایط جدید و بروز چالش های مختلف لازم است برنامه ریزی های جدیدی در این باره گرفته شود. ضمن این که هیات اجرایی کمیته بین المللی المپیک با اعتماد به روحیه ذینفعان المپیک و با توجه به اوضاع وخیم جهان گام بعدی خود را در برنامه ریزی جدید اتخاذ خواهد کرد. کمیته بین‌المللی المپیک با هماهنگی کامل و همکاری با کمیته برگزار کننده توکیو ۲۰۲۰ مقامات ژاپن و دولت شهروندی توکیو بحث‌های دقیقی جهت تکمیل ارزیابی خود از پیشرفت حوزه بهداشت جهانی و تاثیر آن در بازی های المپیک انجام خواهد داد. کمیته بین‌المللی المپیک اطمینان دارد که این بحث‌ها در ۴ هفته آینده نهایی خواهد شد.»

هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک در پایان تاکید کرده است که لغو بازی های المپیک توکیو ۲۰۲۰ هیچ مشکلی را برطرف نکرده و به کسی کمک نمی‌کند بنابراین لغو بازی ها در دستور کار نیست.