فدراسیون بسکتبال درگذشت پیشکسوت بسکتبال را تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، با خبر شدیم محمد فاطمی داور پیشکسوت بسکتبال دعوت حق را لبیک را گفت و به دیار باقی شتافت.

فدراسیون بسکتبال این ضایعه را به خانواده محترم آن مرحوم تسلیت می گوید و برای ایشان از درگاه پروردگار طلب مغفرت دارد.