سیامک ویسی مهمان صفحه رسمی اینستاگرام فدراسیون بسکتبال خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، سیامک ویسی ملی پوش سابق تیم ملی و مربی بسکتبال امروز شنبه 23 فروردین ساعت 22 در لایو صفحه رسمی اینستاگرام فدراسیون بسکتبال حضور پیدا می کند.

محور این گفت و گو دفاع از اسکرین برای بازیکن بدون توپ همراه با پرسش و پاسخ خواهد بود.

آدرس اینستاگرام فدراسیون بسکتبال: iribf