• کمیته آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال لینک کلینیک مربیگری را به علاقمندان معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال لینک کلینیک مربیگری با مشخصات زیر را برای مربیان سراسر کشور در راستای دانش افزایی معرفی می کند.

موضوع کلینیک مربیگری شماره یک‌:
تمرینات بازیکنان BIG MEN
مدرس: VLADE DJUROVICH
زمان: ۴۴ دقیقه
زبان: زیرنویس انگلیسی

https://youtu.be/vPjs9Lg4FWY