کمیته آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال لینک آموزش مهارت بسکتبال را به علاقمندان معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال لینک آموزش مهارت بسکتبال را به علاقمندان معرفی می کند.

موضوع مهارت : CROSSOVER DRIBBLE
تمرین دهنده : TYLER RELPH
زمان: ۲ دقیقه و ۳۲ ثانیه
زبان : انگلیسی

https://youtu.be/YfKlzo1iWhA