خانواده بسکتبال کمپین غذارسانی به بی سرپناهان تهران را راه اندازی کرده است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، اهالی بسکتبال در این روزهای سخت دستگیر نیازمندان و کارتن خواب ها شده اند. داستان، داستان بخشش و ایثار است. روناک دوستی یکی از عکاسان توانمند بسکتبال با همکاری گروه پیشکسوتان بسکتبال مدتی است در آشپزخانه ای که علی و فایزه شهریاری خواهر و برادر بسکتبالی در اختیارشان قرار داده اند غذاهای مختلفی طبخ می کنند و شب ها به دست نیازمندان می رسانند.

کلیپ زیر گوشه ای از زحمات این دوستان را به نمایش گذاشته است:

خیران محترم می توانند کمک های خود را به شماره کارت اعلام شده در تصویر زیر واریز کنند.