سرپرست کمیته داوری فدراسیون بسکتبال بازنشسته شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، پس از صدور حکم بازنشستگی جناب آقای پیام سیفی زاده سرپرست کمیته داوری فدراسیون بسکتبال، وی از فدراسیون بسکتبال جدا شد.

در همین راستا فدراسیون تلاش خود را برای ادامه همکاری با آقای سیفی زاده به کار گرفت اما به دلایل حقوقی این امر میسر نشد.

بدیهی است دپارتمان‌های داوران و مسابقات فعالیت‌های خود را تا تعیین تکلیف نهایی با هماهنگی دبیر فدراسیون انجام خواهند داد.

فدراسیون بسکتبال ضمن تشکر و قدردانی از زحمات آقای سیفی زاده در این مدت، برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.