سینا فتحی در لایو صفحه رسمی اینستاگرام فدراسیون بسکتبال حضور پیدا می کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، سینا فتحی روز چهارشنبه 3 اردیبهشت از ساعت 21 در لایو صفحه اینستاگرام فدراسیون بسکتبال حضور پیدا می کند. این کارگاه آنلاین به همت کمیته آموزش ومربیان فدراسیون بسکتبال برگزار می شود.

محور گفت و گوی فتحی ” چرا دفاع منطقه ای در رده های زیر 15 سال توصیه نمی شود ” است.

آدرس صفحه اینستاگرام فدراسیون بسکتبال : iribf