جلسه اعضای کمیته مسابقات و داوران با دکتر طباطبایی عصر امروز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جلسه اعضای کمیته مسابقات و داوران با دکتر رامین طباطبایی و مسعود عماری رییس و دبیر فدراسیون بسکتبال امروز چهارشنبه 3 اردیبهشت در محل تالار اجتماعات فدراسیون برگزار شد.

مسعود قاسمی، ورژ آبکاریان، احمد نوروزی، منوچهر قانع، تالین طهماسیان و جواد مرادی حاضران در این جلسه بودند.

برنامه ریزی برای برگزاری لیگ ها در سال جاری، ارائه راهکار برای برگزاری مسابقات به شیوه جدید، آماده سازی آیین نامه روش برگزاری مسابقات در رده های پایه، ادامه روند ارزیابی داوران و مربیان و … از محورهای این جلسه بود.