شایسته متشرعی در لایو صفحه رسمی اینستاگرام فدراسیون بسکتبال حضور پیدا می کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، با همت کمیته آموزش و مربیان، شایسته متشرعی سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان شنبه 6 اردیبهشت از ساعت 21 مهمان لایو صفحه اینستاگرام فدراسیون بسکتبال خواهد بود.

محور این گفت و گو دفاع pack line است.

آدرس صفحه اینستاگرام فدراسیون بسکتبال : iribf