کمپین غذارسانی به بی سرپناهان تهران شب گذشته به یاد عمو صلبی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمپین غذارسانی به بی سرپناهان تهران که به همت خانواده بسکتبال مدتی است در حال اجراست، شب گذشته به نیت عمو صلبی و به عنوان خیرات میان بی سرپناهان تهرانی توزیع شد.

ابوالفضل صلبی تنها بازمانده المپیک 1948 لندن به شمار می رفت که روز گذشته دارفانی را وداع گفت.