نتایج روز اول مسابقات لیگ جوانان بسکتبال کشور در تبریز

رقابت دوازده تیم باقیمانده در لیگ بسکتبال جوانان باشگاه های کشور در تبریز آغاز شده است

:
نتایج روز اول مسابقات به شرح زیر است :
لئونارد شاهین شهر ۷۸_ شکلی تهران ۷۹
آرش کمانگیر بندر لنگه ۸۰ _مهرام تهران ۸۸
کشاورز قم ۴۴ _طیف افشان خراسان شمالی ۴۷
فرش مشهد ۴۹ _پاس بندر لنگه ۷۹
گلنور اصفهان ۷۹_اروند یورو بندرعباس ۵۲

  • 22:42
  • 1401/12/10
  • 85490