Home برنامه مرحله اول پلی‌آف

برنامه مرحله اول پلی‌آف

38 - 110

سپهرداد تهران vs نارسینا تهران

81 - 41

مهرام تهران (بانوان) vs بانوان شهر گرگان

63 - 41

نامی نو اصفهان vs پالایش نفت آبادان (بانوان)

74 - 53

گروه بهمن تهران vs شورای شهر و شهرداری قزوین (بانوان)

102 - 35

نارسینا تهران vs سپهرداد تهران

لغو شد

بانوان شهر گرگان vs مهرام تهران (بانوان)

65 - 47

پالایش نفت آبادان (بانوان) vs نامی نو اصفهان

94 - 61

گروه بهمن تهران vs شورای شهر و شهرداری قزوین (بانوان)

56 - 52

پالایش نفت آبادان (بانوان) vs نامی نو اصفهان

گزارش تصویری