Home حذفی لیگ برتر بانوان 5-11

حذفی لیگ برتر بانوان 5-11

64 - 42

خانه بسکتبال فارس VS ستاد شرکت ملی گاز تهران

57 - 71

شکلی تهران VS خانه بسکتبال کردستان

گزارش تصویری