Home روز ششم لیگ دسته یک آقایان گروه جنوب ب سال 99

روز ششم لیگ دسته یک آقایان گروه جنوب ب سال 99

42 - 100

حدادی اهواز vs فولاد مبارکه سپاهان

80 - 53

خانه بسکتبال گلنور اصفهان vs پژوهان ماهشهر

گزارش تصویری