Home روز ششم لیگ دسته یک آقایان گروه شمال ب سال 99

روز ششم لیگ دسته یک آقایان گروه شمال ب سال 99

89 - 74

عقاب تهران vs مه هام تهران

61 - 71

آرنا درفک رشت vs دانش فراز البرز

84 - 80

نبوغ اراک vs خانه بسکتبال صومعه سرا

گزارش تصویری