Home روز هفتم لیگ دسته یک آقایان گروه جنوب ب سال 99

روز هفتم لیگ دسته یک آقایان گروه جنوب ب سال 99

41 - 59

حدادی اهواز vs خانه بسکتبال گلنور اصفهان

78 - 63

فولاد مبارکه سپاهان vs پیشرو اهواز

گزارش تصویری