Home روز هفتم لیگ دسته یک آقایان گروه شمال ب سال 99

روز هفتم لیگ دسته یک آقایان گروه شمال ب سال 99

82 - 59

خانه بسکتبال صومعه سرا vs مه هام تهران

84 - 69

دانش فراز البرز vs عقاب تهران

66 - 72

آرنا درفک رشت vs نبوغ اراک

گزارش تصویری