Home لیگ برتر آقایان رده بندی و فینال

لیگ برتر آقایان رده بندی و فینال

90 - 85

شیمیدر قم vs پالایش نفت آبادان (لیگ برتر )

84 - 72

شهرداری گرگان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

101 - 78

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs شهرداری گرگان

88 - 66

شهرداری گرگان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

103 - 110

شهرداری گرگان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

گزارش تصویری