Home نیمه نهایی تیم های بازنده لیگ برتر بانوان-گروه 1

نیمه نهایی تیم های بازنده لیگ برتر بانوان-گروه 1

72 - 65

پاز تهران vs خانه بسکتبال هرمزگان

گزارش تصویری