Home هفته دهم

هفته دهم

57 - 66

پالایش نفت آبادان vs ذوب‌آهن اصفهان

68 - 83

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs شیمیدر قم

83 - 75

شهرداری بندر عباس vs مهرام تهران

84 - 47

شهرداری گرگان vs صنعت مس کرمان

70 - 67

آویژه صنعت پارسا مشهد vs اکسون تهران

81 - 72

نیروی زمینی تهران vs شورا و شهرداری قزوین

گزارش تصویری