Home هفته شانزدهم

هفته شانزدهم

92 - 76

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs اکسون تهران

63 - 88

صنعت مس کرمان vs شیمیدر قم

98 - 48

پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

65 - 75

شورا و شهرداری قزوین vs پالایش نفت آبادان

94 - 73

شهرداری بندر عباس vs نیروی زمینی تهران

62 - 58

شهرداری گرگان vs آویژه صنعت پارسا مشهد

گزارش تصویری