Home هفته یازدهم و دوازدهم لیگ برتر آقایان گروه ب سال 99

هفته یازدهم و دوازدهم لیگ برتر آقایان گروه ب سال 99

86 - 45

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs صنعت مس کرمان

87 - 48

جوانان 2020 (کوچین آمل) vs نیروی زمینی تهران

93 - 71

صنعت مس کرمان vs نیروی زمینی تهران

76 - 72

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs جوانان 2020 (کوچین آمل)

89 - 92

ذوب‌آهن اصفهان vs شیمیدر قم

89 - 63

شهرداری بندر عباس vs آینده سازان

67 - 96

شهرداری بندر عباس vs شیمیدر قم

55 - 89

آینده سازان vs ذوب‌آهن اصفهان

گزارش تصویری