نتایج دور رفت مرحله سوم لیگ بسکتبال جواناندور رفت مرحله سوم لیگ بسکتبال جوانان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، نتایج روز اول دور رفت مرحله سوم لیگ جوانان برگزار شد.

نتایج چهارشنبه به شرح زیر است:

گروه A
فرش مشهد ۸۰ - پتروشیمی بندر امام ۵۹
مهرام اسلامشهر ۷۴ - فراز تهران ۷۲

گروه B
کرمانشاه ۷۷ - شمس تهران ۷۴
مهرام زیتون ۷۶ - مهرام شهر قدس ۵۸

نتایج پنج شنبه به شرح زیر است:

گروه A
پتروشیمی بندر‌‌‌‌امام ۵۹ - مهرام اسلامشهر ۴۸
فراز تهران ۶۶ - فرش مشهد ۸۳

گروه B
مهرام شهر قدس ۱۰۳ - کرمانشاه ۸۰
شمس تهران ۶۷ - مهرام زیتون ۱۱۰


نتایج روز جمعه به شرح زیر است:

گروه A
مهرام اسلامشهر ۵۳ - فرش مشهد ۸۵

گروه B
مهرام زیتون ۹۳ - کرمانشاه ۴۹
شمس تهران ۹۲ - مهرام شهر قدس ۸۹