یاوری عضو هیات رییسه فدراسیون بسکتبال شدبا حکمی از سوی رامین طباطبایی یاوری عضو هیات رییسه فدراسیون بسکتبال شد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، طی حکمی از سوی رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال شاپور یاوری به عنوان عضو هیات رییسه فدراسیون بسکتبال منصوب شد.

در حکم وی آمده است:

جناب آقای شاپور یاوری

سلام علیکم
احتراما با عنایت به تجربه، تخصص و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان " عضو هیات رییسه فدراسیون بسکتبال " منصوب می شوید.

امید است با بهره گیری از تمام ظرفیت ها در مسیر توسعه و ارتقای هر چه بیشتر ورزش بسکتبال موفق باشید.