منابع دروس تئوری مربیگری درجه یک اعلام شدکمیته آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال منابع دروس تئوری مربیگری درجه یک را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال، منابع دروس تئوری مربیگری درجه یک را اعلام کرد.

بر همین اساس شرکت کنندگان در کلاس های مربیگری درجه یک باید منابع ذکر شده را مطالعه کنند و در آزمون مربوطه که تاریخ آن متعاقبا اعلام خواهد شد، شرکت کنند.

منابع دروس در انتهای این خبر بارگذاری خواهد شد.

نکته: از کتاب راهنمای پزشکی و علوم ورزشی بسکتبال ترجمه دکتر رامین طباطبایی تنها فصل های 2 فیزیولوژی بسکتبال، 3 تغذیه بسکتبال،4 ایمنی در بسکتبال و 9 روانشناسی در بسکتبال جز منابع مربیگری درجه یک هستند.

     کتاب راهنمای پزشکی و علوم ورزشی بسکتبال ؛ مترجم : دکتر رامین احمدی طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال

     برنامه ریزی و طراحی تمرین ؛از کتاب علم تمرین، دکتر علیرضا رحیمی و وحیده صفایی نژاد ناشر بامداد کتاب

     تجزیه و تحلیل مهارتها؛ از مجله دانش ورزش دکتر علیرضا رحیمی

     روش تحقیق؛ کتاب روش های تحقیق و اندازه گیری آن در علوم انسانی، دکتر عزت الله نادری ناشر ارسباران

     نقش مربی؛ جزوه درسی پژمان مدنی، مربی بسکتبال