کاپ جام جهانی بسکتبال وارد ایران شدکاپ جام جهانی بسکتبال دقایقی قبل وارد کشور شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دقایقی قبل کاپ جام جهانی بسکتبال از طریق فرودگاه امام خمینی وارد کشور شد.

فردریک کالور و توری لی دو نماینده فیبا هستند که همراه با کاپ وارد کشورمان شدند.

کاپ جام جهانی پس از فرودگاه راهی هتل کمیته المپیک خواهد شد.