آغاز مسابقات سراسری بسکتبال دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی در بخش دخترانمسابقات سراسری بسکتبال دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی از امروز 20 تیر آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مسابقات سراسری دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی در بخش بسکتبال دختران از امروز 20 تیر آغاز شد.

مسابقات بسکتبال این رقابت ها در دسته یک از روز گذشته آغاز شد و تا 25 تیر ادامه دارد. این رقابت ها به میزبانی دانشگاه آزاد کرمان برگزار می شود.در این مسابقات تیم‌های کرمان، فارس، علوم و تحقیقات تهران، خراسان رضوی، قزوین، البرز و همدان به رقابت خواهند پرداخت.

تیم‌ها در قالب دو گروه چهار و سه تیمی به رقابت می‌پردازند که تیم‌های البرز، کرمان، فارس و قزوین در گروه الف و تیم‌های علوم و تحقیقات تهران، خراسان رضوی و همدان در گروه ب قرار دارند.

مسابقات بسکتبال سه نفره دختران نیز از 22 تا 26 تیر ماه به میزبانی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان برگزار می شود.

فدراسیون بسکتبال در برگزاری رویدادهای بسکتبالی مسابقات سراسری دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی مشارکت دارد.