برنامه مسابقات قهرمانی کشور پسران اعلام شدبرنامه مسابقات قهرمانی کشور زیر 12 و زیر 14 سال در بخش پسران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون بسکتبال برنامه مسابقات قهرمانی کشور زیر 12و زیر 14 سال پسران را اعلام کرد.

     برای مشاهده برنامه کلیک کنید