آدرس سایت فدراسیون بسکتبال تغییر کردآدرس سایت فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی تغییر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، به اطلاع علاقمندان و خانواده بزرگ بسکتبال می رساند آدرس سایت فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی تغییر یافته است.

آدرس جدید سایت: www.iribf.org