اطلاعیه / برگزاری یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 آقایان در استان قزوینیک دوره کلاس مربیگری درجه 3 آقایان از تاریخ 14 اسفند لغایت 18 اسفند 1396 در استان قزوین به مدرسی محمدرضا اسلامی برگزار می شود.

شایان ذکر است کلیه شرکت کنندگان در دوره موظفند نسبت به ثبت نام در سامانه ملی بسکتبال در سایت فدراسیون به آدرس www.iribf.ir اقدام نمایند.