اطلاعیه / برگزاری یک دوره کلاس مربیگری درجه یک آقایان در اهوازیک دوره کلاس مربیگری درجه یک آقایان از تاریخ جمعه 18تادوشنبه 21 اسفند ماه جاری به میزبانی استان خوزستان شهرستان اهواز به مدرسی جناب آقای دکتر فرزاد کوهیان برگزار می شود.