نشست روسای فدراسیون بسکتبال و سازمان ورزش شهرداری تهرانروسای فدراسیون بسکتبال و سازمان ورزش شهرداری طی نشستی با یکدیگر دیدار کردند.

☑️سید رامین طباطبایی رئیس فدراسیون به همراه فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال به منظور توسعه رشته ورزشی بسکتبال در سطح محلات پایتخت با محمد رضایی رییس سازمان ورزش دیدار کرد.


🔘در این نشست عسگری و میرزایی گزارشی از عملکرد معاونت های ورزش آقایان و بانوان در مورد رشته بسکتبال و نیز گزارش عملکرد انجمن بسکتبال سازمان ورزش ارایه کردند.


☑️در ادامه رییس سازمان ورزش شهرداری ضمن خوشامدگویی به میهمانان ، پیشنهاد انتصاب مسوول جدید برای انجمن بسکتبال آقایان و انعقاد تفاهم نامه جهت همکاری فی ما بین را مطرح کرد.
🔘رییس فدراسیون بسکتبال سازمان نیز از رضایی خواست به منظور راه اندازی زمین بسکتبال سه نفره در محلات، لیست مجموعه های ورزشی و بوستانهایی که این امکان را دارند ، دریافت کند.


🔘در این دیداردر رابطه آموزش و همگانی شدن بسکتبال، راه اندازی زمین های سه نفره و مسابقات ورزشی نیز بحث و تبادل نظر شد.