اطلاعیه / برگزاری دوره مربیگری در جه 3 در استان زنجان☑یک دوره کلاس مربیگری درجه سه ویژه بانوان به مدرسی سركار خانم نداعسگری نیا به میزبانی استان زنجان از روز جمعه 21اردیبهشت آغاز میشود و تا روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه جاری ادامه خواهد داشت .

🔘کلیه شرکت کنندگان در دوره موظفند نسبت به ثبت نام در سامانه ملی بسکتبال در سایت فدراسیون به آدرس www.iribf.ir اقدام نمایند.