کرمانشاه، میزبان کلاس های ارتقاء داوری یک به ملیفدارسیون بسکتبال با برگزاری کلاس های داوری ارتقاء داوری یک به ملی در کرمانشاه موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال ، بر اساس نامه ابلاغ شده علی توفیق دبیر کل فدراسیون بسکتبال به هیئت بسکتبال استان کرمانشاه با درخواست این استان مبنی بر برگزاری کلاس های داوری ارتقاء یک به ملی موافقت شده است.
این دوره 27 تا 30 تیر ماه جاری برگزار خواهد شد.