قضاوت 6 داور ایرانی در رقابت‌های نوجوانان غرب آسیا و قهرمانی جوانان آسیا6 داور بین المللی ایرانی در رقابت‌های نوجوانان غرب آسیا و قهرمانی جوانان آسیا قضاوت خواهند کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، هادی سالم، محمد رجبی و مهران کیش سه داوری هستند که در رقابت‌های بسکتبال نوجوانان غرب آسیا قضاوت خواهند کرد، رقابت‌هایی که ششم تا یازدهم مرداد ماه در گرگان برگزار خواهد شد. ورژ آبکاریان و نادر باقری نیز به عنوان ناظر این رقابت ها حضور دارند.
همچنین صادق قنبری، جعفر محمدپور و محمدرضا صالحیان به رقابت‌های بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا اعزام خواهند شد. قهرمانی جوانان آسیا نیز مرداد ماه در تایلند برگزار خواهد شد.