اسامی پذیرفته شدگان در کلاس داوری ارتقای ۳ به ۲کلاس ارتقای داوری ۳ به ۲ با مدرسی جعفر محمد پور برگزار شد.

اسامی پذیرفته شدگان به این شرح است:
هدیه صیاد مشهور، سید ارسلان مقیمی، علیرضا عیسی بخشی، حجت الله قاسمیان، سعید آزاد، عطا کهبود، امیرحسین دیده وری، نعیم حسنی خواه، صدراله سبزی، ساعد انهای بالا گفشه (گیلان)
علیرضا ربیعی (قزوین)
مهدی سعادتی (زنجان)
ایمان علی نیا (کردستان)
سعید رستمی (همدان)
میلاد کشاورز، محمد رسول رهنما (تهران)
ناصر رضایی (اردبیل)
علیرضا شاه نظری (مازندران-مشروط تست دو)