زمان و مکان رقابت‌های بسکتبال رده‌های سنی دختران کشوررقابت‌های بسکتبال رده‌های سنی دختران کشور در چهار رده نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی ، برنامه دقیق این رقابت‌ها شامل میزبانان، تاریخ برگزاری ، مهلت ثبت نام و تاریخ ورود تیم ها در چهار رده سنی به شرح زیر است:
نونهالان
میزبان ها:
رتبه بندی: A کرمان
رتبه بندی: B کرمانشاه
رتبه بندی C : یزد
تاریخ برگزاری همزمان در سه استان:1397/6/10 لغایت 1397/6/15
زمان پذیرش و تحویل مدارک هر سه رتبه:1397/5/27 لغایت 1397/6/7
استان های شرکت کننده در رقابت ها:
رتبه بندی A:گلستان، اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، قزوین، کرمان، همدان
رتبه بندیB : چهارمحال بختیاری، زنجان، کردستان، مرکزی، سمنان، اردبیل، کرمانشاه، گیلان
رتبه بندی C: هرمزگان، لرستان، شهرستان های تهران،یزد، منطقه آزاد اروند، خراسان جنوبی، خراسان شمالی
زمان ورود تیم ها به محل برگزاری رقابت ها بعدازظهر روز 1397/10/6 تعیین شده است.


نوجوانان
میزبان ها:
رتبه بندی A :خراسان رضوی
رتبه بندیB :کردستان
رتبه بندیC : یزد
تاریخ برگزاری همزمان در سه استان: 1397/5/28 لغایت 1397/6/4
زمان پذیرش و تحویل مدارک هر سه رتبه: 1397/4/26 لغایت 1397/5/10
استان های شرکت کننده در رقابت ها:
رتبه بندی A : آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قزوین، کرمانشاه، کرمان، همدان ، گیلان
رتبه بندی B : آذربایجان غربی، چهارمحال بختیاری،زنجان، کردستان، گلستان، مرکزی، قم، سمنان، هرمزگان
رتبه بندیC: شهرستان های تهران، یزد، منطقه آزاد اروند، سیستان و بلوچستان
زمان ورود تیم ها به محل برگزاری رقابت ها بعدازظهر روز 1397/5/28تعیین شده است.

جوانان
میزبان ها:
رتبه بندیA : تهران
رتبه بندی: B سمنان
رتبه بندی: C اردبیل
تاریخ برگزاری همزمان در سه استان: 1397/5/23 لغایت 1397/5/28
زمان پذیرش و تحویل مدارک هر سه رتبه: 1397/5/10 لغایت 1397/5/17استان های شرکت کننده در رقابت ها:
رتبه بندی A: آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران ، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قزوین، کرمانشاه، کردستان، همدان، گلستان
رتبه بندی B: آذربایجان غربی، چهارمحال بختیاری،زنجان، کردستان، گلستان، مرکزی، قم، سمنان
رتبه بندیC : شهرستان های تهران،یزد، منطقه آزاد اروند، اردبیل، کرمان، سیستان و بلوچستان
زمان ورود تیم ها به محل برگزاری رقابت ها بعدازظهر روز 1397/5/23 تعیین شده است.


امید
میزبان ها:
رتبه بندی:A اصفهان
رتبه بندی B:خوزستان
رتبه بندی C: منطقه آزاد اروند
تاریخ برگزاری همزمان در سه استان: 1397/6/3 لغایت 1397/6/9
زمان پذیرش و تحویل مدارک هر سه رتبه: 1397/4/16 لغایت 1397/4/25
استان های شرکت کننده در رقابت ها:
رتبه بندی A: آذربایجان شرقی، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، گلستان، فارس، قزوین، کرمانشاه، کردستان، همدان
رتبه بندی B : خوزستان، کرمان، خراسان جنوبی، مرکزی، گیلان، قم
رتبه بندی : C شهرستان های تهران، منطقه آزاد اروند، سمنان، چهارمحال بختیاری
زمان ورود تیم ها به محل برگزاری رقابت ها بعدازظهر روز 1397/6/3 تعیین شده است.